دسته بندیآمار
فرمت فایلdoc
حجم فایل72 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مقدمه
هدف از انجام این بررسی آماری، اینكه دریابیم:
«چند درصد از دانش آموزان سال اول دبیرستان تصمیم دارند در رشته ی ریاضی- فیزیك تحصیل كنند»

 

 

 

موضوع مورد مطالعه:
میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول یک دبیرستان به درس ریاضی
در این قسمت به توضیح درباره ی جدول های فراوانی و چگونگی جمع آوری اطلاعات می پردازیم.
برای جمع آوری اطلاعات درباره ی این موضوع از پرسشنامه استفاده كردیم به طوری كه ۳۴ پرسشنامه به عنوان نمونه كه شامل ۷ سؤال می‌باشد در اختیار دانش آموزان ۱۲ كلاس موجود در مدرسه اهل البیت به صورت اتفاقی و بدون شناخت قبلی قرار گرفت. سپس تمام پرسشنامه ها جمع آوری گردید و با توجه به اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ها برای هر سؤال جدول فراوانی كه شامل فراوانی مطلق ، فراوانی نسبی و درصد فراوانی نسبی و فراوانی تجمعی و زاویه ی مركزی می‌باشد و با توجه به نوع داده برای آن در صورت امكان مركز دسته تعیین گردید. سپس با توجه به نوع متغیر مورد مطالعه برای هر سؤال نمودار میله ای و دایره ای و یا نمودار مستطیلی و چند بر فراوانی كشیده شد. سپس به پیدا كردن شاخص های مركزی (حد و میانه و میانگین) پرداختیم.
(هر داده كه بیشترین فراوانی را دارد میانه مقداری است كه نصف داده ها قبل از آن و نصف دیگر داده ها بعد از آن قرار دارد و میانگین مركزیت داده ها را نشان می‌دهد.)

 

موضوع مورد مطالعه:

میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان مدرسه ی اهل البیت به درس ریاضی

در این قسمت به توضیح درباره ی جدول های فراوانی و چگونگی جمع آوری اطلاعات می پردازیم.

نتیجه گیری

مهم ترین نتایجی كه از این بررسی آماری به دست آورده ایم عبارتند از:

۱-میزان علاقه تعداد زیادی از دانش آموزان سال اول به درس ریاضی زیاد می‌باشد.

۲-بیشتر دانش آموزان سال اول قصد دارند در رشته های فنی تحصیل كنند.

۳-دبیران درس ریاضی در علاقه مندی دانش آموزان به این درس نقش دارند.

۴-تعداد زیادی از دانش آموزان سال اول از هیچ كتاب كمك درسی برای یادگیری بهتر درس ریاضی استفاده نمی كنند و فقط از كتاب درسی استفاده می كنند.

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : پروزه امار ریاضیدانلود پروژه امارامار ,
ن : ببراز
ت : چهارشنبه 11 مرداد 1396
دسته بندیآمار
فرمت فایلdoc
حجم فایل137 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چكیده
یكی از موضوعاتی كه در چند سال اخیر ذهن اكثر اندیشمندان و حتی عموم را به خود مشغول كرده است مسأله طلاق می باشد. در حال حاضر این پدیده در ایران به شكل یك مسأله و معضل اجتماعی ،مشكلات زیادی را برای افراد و خانواده های در معرض طلاق به وجود آورده است .هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق (مطالعه موردی شهرستان داراب)می باشد. چارچوب نظری این پژوهش با توجه به تحقیقات پیشین و مطالعاتی كه در این زمینه انجام گرفته است، تركیبی از نظریه هــای جامعه شـــناسی خانواده و انحرافات اجتماعی می باشد كه از نظریه های مبادله، توسعه خانواده، نظام ها، نقش ها و نظریه شبكه ای در قسمت نظریه های جامعه شناسی خانواده و از نظریه های دوركیم و مرتن در قسمت انحرافات اجتماعی استفاده شده است. روش تحقیق مورد استفاده روش پیمایشی می باشد. و تكنیك و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه همراه با مصاحبه حضوری بوده است.
در این تحقیق اطلاعات مورد نظر از كل افرادی كه در شش ماهه دوم سال ۱۳۸۰ طلاق داده یا به دادگستری مراجعه كرده و دادخواست طلاق داده بودند جمع آوری شد كه كل این افراد ۱۵۰نفر می باشند كه ۱۱۵ نفر از آنها زن و ۳۵ نفر دیگر مرد می باشند.متغیر وابسته

 

مقدمه
خانواده به عنوان كوچكترین واحد اجتماعی، پایه و اساس ساخت اجتماع محسوب می شودخانواده شالوده هر جامعه متمدن است (مور، ۱۳۷۶: ۲۹).
در واقع خانواده نهادی است كه به اعضای خود احساس آرامش و امنیت می دهد و طی قرن های متمادی به عنوان پایدارترین و مؤثرترین وسیله حفظ ویژگیهای فرهنگی و عامل انتقال آنها به نسلهای بعدی بوده است. از همین روست كه تشكیل خانواده در همه ادی بویژه دین مقدس اسلام از اهمیت والایی برخوردار است و از آن بعنوان كانون آسایش و آرامش نام برده شده

 

یافته های تحقیق
توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن و جنس
جدول شماره ۱-توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن و جنس
جدول شماره۲- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن ازدواج  و جنس
جدول شماره ۳ -توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب علت اصلی طلاق از نظر خودشان
جدول شماره ۴- آزمون تفاوت میانگین گرایش به طلاق بر حسب جنس
جدول شماره ۵- همبستگی بین متغیرهای مستقل زیر با گرایش زنان به طلاق
جدول شماره ۶- همبستگی متغیرهای زیر با میزان گرایش مردان به طلاق
جدول شماره ۷- آزمون تفاوت میانگین گرایش زنان به طلاق بر حسب تصمیم گیرنده ازدواج برای آنها
جدول شماره ۸- آزمون تفاوت میانگین گرایش به طلاق زنان بر حسب خویشاوند بودن با همسر
جدول شماره ۹ آزمون تفاوت میانگین گرایش به طلاق زنان بر حسب چند زنی بودن شوهر
جدول شماره ۱۰- آزمون تفاوت میانگین گرایش زنان به طلاق بر حسب دخالت دیگران در زندگی
جدول شماره  ۱۱- آزمون تفاوت میانگین گرایش زنان به طلاق برحسب شیوه آشنایی قبل از ازدواج
جدول شماره ۱۲ آزمون تفاوت میانگین گرایش به طلاق زنان برحسب محل تولد آنها
جدول شماره ۱۳ آزمون تفاوت میانگین گرایش به طلاق زنان بر حسب  وضعیت اشتغال آنها
جدول شماره ۱۴- آزمون تفاوت میانگین گرایش مردان به طلاق برحسب تصمیم گیرنده ازدواج آنها
جدول شماره ۱۵- آزمون تفاوت میانگین گرایش به طلاق مردان بر حسب خویشاوند بودن با همسر
جدول شماره ۱۶- آزمون تفاوت میانگین گرایش به طلاق مردان بر حسب دخالت دیگران در زندگی
جدول شماره ۱۷- آزمون تفاوت میانگین گرایش مردان به طلاق بر حسب شیوه آشنایی قبل از ازدواج
جدول شماره ۱۸- آزمون تفاوت میانگین گرایش مردان به طلاق بر حسب محل تولد آنها
جدول شماره ۱۹- متغیرهایی که در معادله رگرسیون چند متغیره پیش بینی میزان گرایش زنان به طلاق
جدول شماره ۲۰- متغیرهایی که در معادله رگرسیون چند متغیره پیش بینی میزان گرایش مردان به طلاق

نتیجه گیری
پیشنهادها و راهکارها
فهرست منابع و مأخذ

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : پروژه امار طلاقدانلود پروژه امارنمودار امارآماردانلود پروژه امار ,
ن : ببراز
ت : چهارشنبه 11 مرداد 1396
دسته بندیکامپیوتر
فرمت فایلdocx
حجم فایل1.341 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پردازش سیار برای افرادی که حتی در ضمن حرکت نیاز به اطلاعات دارند در این دنیایی که اطلاعات به سرعت در حال تغییر است به طور فزاینده در حال افزایش است . این مقاله به ارائه مفاهیم و مسائل اساسی مربوط به پایگاه داده های سیار می پردازد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : پایگاه داده سیار،بانک اطلاعاتی سیار،mobile database ,
ن : ببراز
ت : چهارشنبه 11 مرداد 1396

ترجمه مقاله فنداسیون های پی گسترده ی شمع گذاری شده ، طراحی و کاربردها

به صفحه دانلود فایل ترجمه مقاله فنداسیون های پی گسترده ی شمع گذاری شده ، طراحی و کاربردها خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : ترجمه مقاله فنداسیون های پی گسترده ی شمع گذاری شده ، طراحی و کاربردها , دانلود ترجمه مقاله فنداسیون های پی گسترده ی شمع گذاری شده ، طراحی و کاربردها , نمونه ترجمه مقاله فنداسیون های پی گسترده ی شمع گذاری شده ، طراحی و کاربردها , فایل ترجمه مقاله فنداسیون های پی گسترده ی شمع گذاری شده ، طراحی و کاربردها , خرید ترجمه مقاله فنداسیون های پی گسترده ی شمع گذاری شده ، طراحی و کاربردها ,
ن : ببراز
ت : پنجشنبه 5 مرداد 1396

پرسشنامه بیگانگی از کار

به صفحه دانلود فایل پرسشنامه بیگانگی از کار خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : پرسشنامه بیگانگی از کار , دانلود پرسشنامه بیگانگی از کار , نمونه پرسشنامه بیگانگی از کار , فایل پرسشنامه بیگانگی از کار , خرید پرسشنامه بیگانگی از کار ,
ن : ببراز
ت : دوشنبه 2 مرداد 1396

پرسشنامه پرخاشگری در كودكان پیش دبستانی

به صفحه دانلود فایل پرسشنامه پرخاشگری در كودكان پیش دبستانی خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : پرسشنامه پرخاشگری در كودكان پیش دبستانی , دانلود پرسشنامه پرخاشگری در كودكان پیش دبستانی , نمونه پرسشنامه پرخاشگری در كودكان پیش دبستانی , فایل پرسشنامه پرخاشگری در كودكان پیش دبستانی , خرید پرسشنامه پرخاشگری در كودكان پیش دبستانی ,
ن : ببراز
ت : دوشنبه 2 مرداد 1396

پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ)

به صفحه دانلود فایل پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) , دانلود پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) , نمونه پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) , فایل پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) , خرید پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) ,
ن : ببراز
ت : دوشنبه 2 مرداد 1396

پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری عملی (OCI-R)

به صفحه دانلود فایل پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری عملی (OCI-R) خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری عملی (OCI-R) , دانلود پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری عملی (OCI-R) , نمونه پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری عملی (OCI-R) , فایل پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری عملی (OCI-R) , خرید پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری عملی (OCI-R) ,
ن : ببراز
ت : دوشنبه 2 مرداد 1396

پرسشنامه تحریک پذیری

به صفحه دانلود فایل پرسشنامه تحریک پذیری خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : پرسشنامه تحریک پذیری , دانلود پرسشنامه تحریک پذیری , نمونه پرسشنامه تحریک پذیری , فایل پرسشنامه تحریک پذیری , خرید پرسشنامه تحریک پذیری ,
ن : ببراز
ت : دوشنبه 2 مرداد 1396
ن : ببراز
ت : دوشنبه 2 مرداد 1396
   
ساخت وبلاگ جدید هتل هتل آزادی تهران هتل اسپیناس پالاس چت روم چت فارسی جای لینک شما
بستن تبلیغات [x]